รูปผลงาน

ผลงาน ของ Aqua Mega water

1.น้ำดื่มตราAqua Mega water น้ำดื่มผ่านกระบวนการกรองด้วย ระบบรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) R.O. ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสี อัลตร้าไวโอเลต ( UV. )

2.บริการรับผลิตน้ำดื่มแบรนของคุณเอง
18.9ลิตร ถังกลม

18.9ลิตร ถังกลม

350 มล. ขวดกลมและเหลี่ยม

350 มล. ขวดกลมและเหลี่ยม

600 มล. ขวดเกลียวและกลม

600 มล. ขวดเกลียวและกลม

18.9 ลิตร แกลอน

18.9 ลิตร แกลอน

6 ลิตร หูหิ้ว

6 ลิตร หูหิ้ว

7.6 ลิตร มีก๊อก

7.6 ลิตร มีก๊อก

220 มล. ถ้วย

220 มล. ถ้วย

500 มล.ขวดเกลียวและเหลี่ยม

500 มล.ขวดเกลียวและเหลี่ยม

1500 มล. ขวดเกลียว

1500 มล. ขวดเกลียว


ผลงาน ของ Aqua Mega water ผลิต ให้ลูกค้า

สนใจติดต่อเรา อีเมล์ : Aquamegawater@gmail.com
220 มล.ถ้วยพร้อมหลอด

220 มล.ถ้วยพร้อมหลอด

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

500 มล. ขวดโบว์ริ่ง

500 มล. ขวดโบว์ริ่ง

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดเหลี่ยม

350 มล. ขวดเหลี่ยม

350 มล. ขวดกลม

350 มล. ขวดกลม

500 มล. ขวดโบว์ริ่งและทรงกระบอก

500 มล. ขวดโบว์ริ่งและทรงกระบอก

500 มล. ขวดโบว์ริ่ง

500 มล. ขวดโบว์ริ่ง

600 มล. ขวดเกลียว

600 มล. ขวดเกลียว

คุยรายละเอียด และส่งใบเสนอราคา ?

ติดต่อเรา